КОШНИЦА
За контакти:
0896 697 167

Декларация за поверителност

Лични данни • ДЖОРТАНИ - ЕООД чрез https://jortany.online полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДЖОРТАНИ - ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. • ДЖОРТАНИ - ЕООД чрез https://jortany.online има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: snowlimit@mail.bg. • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ДЖОРТАНИ - ЕООД чрез https://jortany.online. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. • С извършването на регистрация в https://jortany.online клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения. Разкриване на информацията • ДЖОРТАНИ - ЕООД чрез https://jortany.online се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: • е получил изричното писмено съгласие на Клиента; • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; • ДЖОРТАНИ - ЕООД чрез https://jortany.online е длъжен да предостави информацията по силата на закона. Отговорност • ДЖОРТАНИ - ЕООД чрез https://jortany.online не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ДЖОРТАНИ - ЕООД чрез https://jortany.online не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДЖОРТАНИ - ЕООД чрез https://jortany.online.